Get Adobe Flash player
  facebooklogo


 

Marturisirea de credinta a Bisericii Crestine Cetatea de pe Munte.

 

1. Sfanta Scriptura- Biblia

Noi credem ca Biblia a fost revelata de catre Dumnezeu, autorul ei, pentru a fi data omului. Cele 66 de carti ale Bibliei contin in totalitate Cuvantul lui Dumnezeu.

“Căci nicio prorocie nu a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de Duhul Sfânt.”

2 Petru 1:21  

“Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească; pentru că, n-am primit-o, nici n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Hristos.” Galateni 1:11-12 

 “Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,…” 2 Timotei 3:16 

Biblia este singura norma de credinciosie si practica a vietii crestine.

 “Dreptarul învăţăturilor sănătoase, pe care le-ai auzit de la mine, ţine-l cu credinţa şi dragostea care este în Hristos Isus.” 2 Timotei 1:13  

 “Astfel credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Dumnezeu” Romani 10:17  

 “Scriptura … este de folos … pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.” 2 Timotei 3:17  

 

2. Dumnezeu

Noi credem ca Dumnezeu este Creatorul, Sustinatorul si Stapanitorul tuturor lucrurilor.

 “La început, Dumnezeu a creat cerurile şi pământul.” Geneza 1:1

 “Este un singur Dumnezeu şi Tată al tuturor care este mai presus de toţi, care lucrează prin toţi şi care este în toţi.” Efeseni 4:6

 “Din El, prin El, şi pentru El sunt toate lucrurile. A lui să fie slava în veci!  Amin” Romani 11:36

 “Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în temple făcute de mâini.” Faptele Apostolilor 17:24

Noi credem ca Dumnezeu exista in trei persoane Tatal, Fiul si Duhul Sfant, care sunt cu desavarsire una si nedespartiti in fiinta lor.

 “Harul Domnului Isus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi! Amin.”

2 Corinteni 13:14

 “Duceţi-vă şi faceţi ucenici din toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh.”

Matei 28:19

 

Dumnezeu Tatal:

 “Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea, care rămâne pentru viaţa veşnică, şi pe care v-o v-a da Fiul omului; căci Tatăl, adică însuşi Dumnezeu, pe care El L-a însemnat cu pecetea Lui.” Ioan 6:27

 “după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de Duhul, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Hristos: Harul şi pacea să vă fie înmulţite!” 1 Petru 1:2

 “În vremea aceea, Isus a luat cuvântul şi a zis:  Te laud, Tată, Doamne al cerului şi al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înţelepţi şi pricepuţi, şi le-ai descoperit pruncilor.” Matei 11:25 

 “zicând: Tată dacă voieşti, depărtează paharul acesta de la Mine!  Totuşi, facă-se nu voia Mea, ci a Ta.” Luca 22:42 

 “pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi o gură, să slăviţi pe Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.” Romani 15:6 

 “totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.” 1 Corinteni 8:6 

Dumnezeu Fiul:

 “La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.” Ioan 1:1 

 “Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu.” Faptele Apostolilor 9:20 

 “Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan, şi prin Timotei, n-a fost da şi nu, ci în El nu este decât da.” 2 Corinteni 1:19

 “Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămâne în el, şi el în Dumnezeu.” 1 Ioan 4:15 

 “Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentru ca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, şi crezând să aveţi viaţa în Numele Lui.” Ioan 20:31 

Dumnezeu Duhul Sfant:

 “Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.” Ioan 4:24 

 “Duhul lui Dumnezeu m-a făcut, şi suflarea Celui Atotputernic îmi dă viaţă.” Iov 33:4  

 “Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.” 1 Corinteni 2:12 

 “Când va veni Mângâietorul, pe care-L voi trimete de la Tatăl, adică Duhul adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre Mine.” Ioan 15:26 

 

3. Omul

Noi credem ca omul a fost creat dupa chipul si asemanare lui Dumnezeu potrivit cu Scriptura. Trupul Omului este facut din tarana, iar sufletul si duhul sunt din Dumnezeu.

 “Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască I-a făcut.” Genesa 1:27 

 “Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s-a făcut astfel un suflet viu.” Genesa 2:7 

Omul a fost creat de Dumnezeu fara pacat, perfect, dar nu desavarsit avand vointa libera de a alege binele sau raul.

 “Dumnezeu S-a uitat la tot ce făcuse; şi iată că erau foarte bune.  Astfel a fost o seară, şi apoi a fost o dimineaţă: aceasta a fost ziua a şasea.” Genesa 1:31 

 “Numai, iată ce am găsit: că Dumnezeu a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe şiretenii.”

Eclesiastul 7:29 

 “Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.” Genesa 2:16-17 

 “Iată îţi pun azi înainte viaţa şi binele, moartea şi răul.” Deuteronom 30:15   

Omul putea sa nu pacatuiasca, dar prin caderea in pacat omul nu mai este capabil sa triasca voia lui Dumnezeu. Omul este astfel raspunzator inaintea lui Dumnezeu de faptele, vorbele si gandurile sale deorece el are libertatea de a alege comform propriei dorinte. Toti oamenii trebuie sa moara, iar dupa moarte urmeaza judecata si rasplatirea vesnica.

 “Aşa că fiecare din noi are să dea socoteala despre sine însuşi lui Dumnezeu.” Romani 14:12 

 “Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” 2 Corinteni 5:10 

 “Şi, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea urmează judecata,” Evrei 9:27 

 

4.Pacatul

Noi credem ca omul a fost creat de Dumnezeu pentru ca el sa preamareasca pe Dumnezeu si sa se bucure de partasia cu Dumnezeu, insa atunci cand omul a fost ademenit de diavol, el a fost neascultator de Dumnezeu si a dus la intrarea in lume a pacatului si blestemului.

 “Şi Domnul Dumnezeu a zis femeii:  ‘Ce ai făcut?’ Femeia a răspuns: ‘Şarpele m-a amăgit şi am mâncat din pom.’ ” Genesa 3:13 

 “Orice nelegiuire este păcat; dar este un păcat, care nu duce la moarte.” I Ioan 5:17 

 “Dar cine se îndoieşte şi mănânâcă, este osândit, pentru că nu mănâncă din încredinţare.  Tot ce nu vine din încredinţare este păcat.” Romani 14:23 

Pacatul reprezinta lipsa omului de a se conforma legii morale a lui Dumnezeu intr-o actiune, dispozitie sau atitudine. Datorita pacatului noi nu putem indeplini scopul pentru care am fost creati. Pacatul este universal.

 “Căci toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui Dumnezeu.” Romani 3:23 

 “Fiindcă pe pământ nu este nici un om fără prihană, care să facă binele fără să păcătuiască.” Eclesistul 7:20 

Consecinta pacatului este moartea spiritual.

 “Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru.”  Romani 6:23 

 “De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, şi prin păcat a intrat moartea, şi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din pricină că toţi au păcătuit…” Romani 5:12 

 

5. Mantuirea

Noi credem ca mantuirea este scaparea omului de sub urmarile calcarii legilor divine. Omul nu se poate mantui singur, el nu se poate spala de pacatele sale, nu se poate dezvinovati si nici nu se poate ascunde de plata pacatelor sale.

 “Chiar dacă te-ai spăla cu silitră, chiar dacă ai da cu multă sodă, nelegiuirea ta tot ar rămânea scrisă înaintea Mea, zice Domnul Dumnezeu.” Ieremia 2:22 

De-ar pătrunde chiar până în locuinţa morţilor, şi de acolo îi va smulge mâna Mea; de s-ar sui chiar în ceruri, şi de acolo îi voi pogorî.  De s-ar ascunde chiar pe vârful Carmelului, şi acolo îi voi căuta şi-i voi lua; de s-ar ascunde de privirile Mele chiar în fundul mării, şi acolo voi porunci şarpelui să-i muşte.” Amos 9:2-3 

Prin infaptuirea de fapte bune omul nu poate sa isi acopere trecutul si sa dobandeasca astfel mantuirea.

 “Toţi am ajuns ca nişte necuraţi, şi toate faptele noastre bune sunt ca o haină mânjită.  Toţi suntem ofiliţi ca o frunză, şi nelegiuirile noastre ne iau ca vântul.” Isaia 64:6 

Omul poate primi mantuirea prin harul lui Dumnezeu, care este gratuit si nemeritat.

 “Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă.  Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.  Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.” Efeseni 2:8-9 

 “Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.” Faptele Apostolilor 15:11 

 “El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt,” Tit 3:5 

Calea spre a primi mantuirea este prin Isus Cristos.

 “Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre.  Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.” Isaia 53:5 

 “În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,” Efeseni 1:7 

 “Şi sunt socotiţi neprihăniţi, fără plată, prin harul Său, prin răscumpărarea, care este în Isus Hristos.  Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea îndelungei răbdări a lui Dumnezeu;” Romani 3:24-25 

Omul are nevoie de pocainta si credinta pentru a fi mantuit. Pocainta inseamna recunoasterea pacatului, parere de rau, parasirea lui si marturisirea lui in fata Domnului .

“ El a mai zis: "Un om avea doi fii.Cel mai tanar din ei a zis tatalui sau: "Tata, da-mi partea de avere ce mi se cuvine." Si tatal le-a impartit averea.Nu dupa multe zile, fiul cel mai tanar a strans totul si a plecat intr-o tara departata, unde si-a risipit averea ducand o viata destrabalata.Dupa ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare in tara aceea, si el a inceput sa duca lipsa.Atunci s-a dus si s-a lipit de unul din locuitorii tarii aceleia, care l-a trimis pe ogoarele lui sa-i pazeasca porcii.Mult ar fi dorit el sa se sature cu roscovele pe care le mancau porcii, dar nu i le dadea nimeni. Si-a venit in fire si a zis: "Cati argati ai tatalui meu au belsug de paine, iar eu mor de foame aici! Ma voi scula, ma voi duce la tatal meu si-i voi zice: "Tata, am pacatuit impotriva cerului si impotriva ta si nu mai sunt vrednic sa ma chem fiul tau; fa-ma ca pe unul din argatii tai." Si s-a sculat si a plecat la tatal sau. Cand era inca departe, tatal sau l-a vazut si i s-a facut mila de el, a alergat de a cazut pe grumazul lui si l-a sarutat mult. Fiul i-a zis: "Tata, am pacatuit impotriva cerului si impotriva ta, nu mai sunt vrednic sa ma chem fiul tau." Dar tatal a zis robilor sai: "Aduceti repede haina cea mai buna si imbracati-l cu ea; puneti-i un inel in deget si incaltaminte in picioare. Aduceti vitelul cel ingrasat si taiati-l. Sa mancam si sa ne inveselim;caci acest fiu al meu era mort, si a inviat; era pierdut, si a fost gasit." Luca 15:11-24

Credinta inseamna primirea harului lui Dumnezeu in Cristos.

 “El zicea: ‘S-a împlinit vremea şi Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.  Pocăiţi-vă şi credeţi în Evanghelie.’ ” Marcu 1:15 

 “Eu vă spun: nu; ci, dacă nu vă pocăiţi, toţi veţi pieri la fel.” Luca 13:3 

 “Dumnezeu nu ţine seamă de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;” Faptele Apostolilor 17:30 

 “Pavel şi Sila i-au răspuns: ‘Crede în Domnul Isus şi vei fi mântuit tu şi casa ta.’ ” Faptele Apostolilor 16:31 

 

6.Nasterea din nou

Noi credem ca nasterea din nou reprezinta regenerarea vietii cu o dispozitie si atitudine sfanta. Caracterul, intelectul,sentimentele si vointa ne sunt regenerate odata cu nasterea din nou.

”Nu te mira că ţi-am spus: ‘Trebuie să vă naşteţi din nou.’ ” Ioan 3:7

Omul nu se poate naste din nou prin propria lui putere.

 “Poate un etiopian să-şi schimbe pielea, sau un pardos să-şi schimbe petele?  Tot aşa, aţi putea voi să faceţi binele, voi, care sunteţi desprinşi să faceţi răul?” Ieremia 13:23 

 “Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cine rămâne în Mine, şi în cine rămân Eu, aduce multă roadă; căci, despărţiţi de mine nu puteţi face nimic.” Ioan 15:5 

Omul se naste cu mostenirea firii pacatoase. Incercarile omului de a face fapte bune pentru a primi rasplata in ziua judecatii sunt zadarnice.

 “Îi veţi cunoaşte după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spini, sau smochine din mărăcini?  Tot aşa, orice pom bun face roade bune, dar pomul rău face roade rele.  Pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune.” Matei 7:16-18 

 “Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământeşti este vrăjmăşie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune Legii lui Dumnezeu, şi nici nu poate să se supună.” Romani 8:7 

Nasterea din nou reprezinta transformarea vietii prin innoirea mintii.

 “Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.”

2 Corinteni 5:17 

 “Nu vă minţiţi unii pe alţii, întrucât v-aţi desbrăcat de omul cel vechi, cu faptele lui, şi v-aţi îmbrăcat cu omul cel nou, care se înoieşte spre cunoştinţă, după chipul Celui ce l-a făcut.” Coloseni 3:9-10 

Prin nasterea din nou devenim copii ai lui Dumnezeu, mostenitori ai lui Dumnezeu capabili de a infaptui voia lui Dumnezeu. Cine nu este nascut din nou nu este copil al lui Dumnezeu si nici nu are drept la mostenirea vesnica.

 “Şi, dacă suntem copii, suntem şi moştenitori: moştenitori ai lui Dumnezeu, şi împreună moştenitori cu Hristos, dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim şi proslăviţi împreună cu El.” Romani 8:17 

 “Drept răspuns, Isus i-a zis: ‘Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.’ ” Ioan 3:3 

 

7. Biserica

Noi credem că in confirmitate cu Noul Testament, totalitatea credincioşilor, fără deosebire de rasă, naţionalitate, sau clasă socială, din toate timpurile, din cer şi de pe pământ, formează Biserica lui Hristos (Biserica Universală). Această Biserică nu e o organizaţie pământească vizibilă, ci un organism viu, spiritual, al celor ce au crezut în Hristos şi au fost născuţi din nou.

 “Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriţi Biserica Domnului pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.” Faptele Apostolilor 20:28 

Biserica locala potrivit cu Noul Testament este unitatea voluntara a unui grup de credinciosi dintr-o anumita zona/regiune, nascuti din nou si botezati pe baza marturisirii credintei lor in Domnul Isus Cristos ca Mantuior personal. Scopul principal al bisericii este acela de a se inchina lui Dumnezeu, deasemenea de a raspandi Evanghelia si de a da crestere spiritala fiecarui membru in parte.

“Si El a dat pe unii apostoli; pe altii, proroci; pe altii, evanghelisti; pe altii, pastori si invatatori,  pentru desavarsirea sfintilor, in vederea lucrarii de slujire, pentru zidirea trupului lui Hristos, “ Efeseni 4:11-12

Conducerea directa a bisericii o are Cristos prin Duhul Sfant. Cei care primesc anumite insarcinari in cadrul bisericii sunt slujitori ai bisericii nu stapani. Dreptul de membru nu poate fi mostenit ci acesta se primeste in mod personal in urma botezului, pe baza marturisirii credintei Domnului Isus, prin nasterea din nou.

 “El Hristos este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel dintâi născut dintre cei morţi, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea.” Coloseni 1:18 

 “Păstoriţi nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală, ci făcându-vă pilde turmei.” 1 Petru 5:3 

 

8. Slujitorii bisericii

Slujitorii /liderii bisericii sunt alesi pe baza chemarii lor pe care a randuit-o Dumnezeu si pe care o consimt atat ei cat si membrii Biserica Crestina “Cetatea de pe Munte”.

Slujitorii bisericii trebuie sa fie cei dintai in ceea ce inseamna caracterul, dedicarea, implicarea si consecventa in activitatile si serviciile Bisericii.

8.1.Pastorul

De-a lungul timpului cel mai inalt slujitor al bisericii a primit numele de Episcop, Pastor sau Prezbiter. Slujba acestui slujitor esete aceea de a supraveghea si a carmui spiritual biserica.

“Insa din Milet, Pavel a trimis la Efes si a chemat pe prezbiterii bisericii.” Faptele Apostolilor 20:17

“Luati seama, dar, la voi insiva si la toata turma peste care v-a pus Duhul Sfant episcopi, ca sa pastoriti Biserica Domnului, pe care a castigat-o cu insusi sangele Sau.” Faptele Apostolilor 20:28

Slujba de cel mai inalt slujitor al bisericii este data celui ce are calitatile descrise de apostolul Pavel in

“Adevarat este cuvantul acesta: "Daca ravneste cineva sa fie episcop, doreste un lucru bun." Dar trebuie ca episcopul sa fie fara prihana, barbatul unei singure neveste, cumpatat, intelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeti, in stare sa invete pe altii. Sa nu fie nici betiv, nici bataus, nici doritor de castig marsav, ci sa fie bland, nu galcevitor, nu iubitor de bani; sa-si chiverniseasca bine casa si sa-si tina copiii in supunere cu toata cuviinta. Caci, daca cineva nu stie sa-si carmuiasca bine casa lui, cum va ingriji de Biserica lui Dumnezeu? Sa nu fie intors la Dumnezeu de curand, ca nu cumva sa se ingamfe si sa cada in osanda diavolului. Trebuie sa aiba si o buna marturie din partea celor de afara, pentru ca sa nu ajunga de ocara si sa cada in cursa diavolului.” 1 Timotei 3:1-7

“Te-am lasat in Creta ca sa pui in randuiala ce mai ramane de randuit si sa asezi prezbiteri in fiecare cetate, dupa cum ti-am poruncit: daca este cineva fara prihana, barbat al unei singure neveste, avand copii credinciosi, care sa nu fie invinuiti de destrabalare sau neascultare. Caci episcopul, ca econom al lui Dumnezeu, trebuie sa fie fara prihana; nu incapatanat, nici manios, nici dedat la vin, nici bataus, nici lacom de castig marsav; ci sa fie primitor de oaspeti, iubitor de bine, cumpatat, drept, sfant, infranat; sa se tina de Cuvantul adevarat, care este potrivit cu invatatura, pentru ca sa fie in stare sa sfatuiasca in invatatura sanatoasa si sa infrunte pe potrivnici.” Tit 1:5-9

Alegerea Pastorului se face potrivit cu Fapte Apostolilor 14:25,“Au randuit (din grecescul cu mana ridicata) prezbiteri in fiecare biserica si, dupa ce s-au rugat si au postit, i-au incredintat in mana Domnului, in care crezusera.”

unde gasim scris ca alegerea s-a facut cu mana ridicata. Acest lucru se aplica in cadrul bisericii la adunarile bisericii care au ca scop alegerea slujitorilor.

Pastorul e supus si el disciplinei bisericii, cand invinuirea e bine intemeiata.

"Impotriva unui presbiter sa nu primesti invinuire decat din gura a doi sau trei martori".1 Timotei 5:19

 

8.2.Diaconul

Slujba diaconului in cadrul bisericii este aceea de a administra bunurile material ale biserici, ajutandul astfel pe pastoral bisericii.Calitatile celui pus in slujba de diacon le gasim in 1 Timotei 3:8-13.

“Diaconii, de asemenea, trebuie sa fie cinstiti, nu cu doua fete, nu bautori de mult vin, nu doritori de castig marsav, ci sa pastreze taina credintei intr-un cuget curat.Trebuie cercetati intai, si, numai daca sunt fara prihana, sa fie diaconi. Femeile, de asemenea, trebuie sa fie cinstite, neclevetitoare, cumpatate, credincioase in toate lucrurile.Diaconii sa fie barbati ai unei singure neveste si sa stie sa-si carmuiasca bine copiii si casele lor.Pentru ca cei ce slujesc bine ca diaconi dobandesc un loc de cinste si o mare indrazneala in credinta care este in Hristos Isus.”

Unul alt rol pe care il are diaconul este acela de a cultiva darnicia membrilor, si de a-I inspira sper a face actiuni de caritate.Dupa alegerea pastorilor si diaconilor se pune mainile peste ei.

“I-au adus inaintea apostolilor, care, dupa ce s-au rugat, si-au pus mainile peste ei.” Faptele Apostolilor 6:6

“Atunci, dupa ce au postit si s-au rugat, si-au pus mainile peste ei si i-au lasat sa plece.” Faptele Apostolilor 13:3

“Nu fi nepasator de darul care este in tine, care ti-a fost dat prin prorocie, cu punerea mainilor de catre ceata prezbiterilor.” 1 Timotei 4:14

Noi credem potrivit Noului Testament ce preotia este o calitate pe care o are fiecare credincios; ea e universala. Omul nu are nevoie de un mijlocitor pentru a se apropia de Dumnezeu, el se poate apropia direct prin Domnul Isus. Omul are deasemenea dreptul de a oferi jertfe bisericesti.

“Si voi, ca niste pietre vii, sunteti ziditi ca sa fiti o casa duhovniceasca, o preotie sfanta si sa aduceti jertfe duhovnicesti, placute lui Dumnezeu, prin Isus Hristos.” 1 Petru 2:5

“Voi insa sunteti o semintie aleasa, o preotie imparateasca, un neam sfant, un popor pe care Dumnezeu Si l-a castigat ca sa fie al Lui, ca sa vestiti puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din intuneric la lumina Sa minunata;” 1 Petru 2 :9,

“si a facut din noi o imparatie si preoti pentru Dumnezeu, Tatal Sau: a Lui sa fie slava si puterea in vecii vecilor! Amin. “ Apocalipsa 1:6 

 

9.Simbolurile Noului Testament

Noi credem ca botezul si Cina Domnului reprezinta cele 2 simboluri ale bisericii Noului Testament.

9.1. Botezul – reprezinta simbolul care se face prin afundare o singura data, in numele Sfintei Treimi.

“Duceti-va si faceti ucenici din toate neamurile, botezandu-i in Numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh.” Matei 28:19

Botezul este simbolul inmormantarii omului vechi si al invierii omului celui nou la o alta viata.

 “Noi deci prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentru ca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.” Romani 6:4 

Botezul reprezinta deasemenea maturisirea publica a primirii curatirii prin sangele Domnului Isus. Botezul nu este cel care curate pacatele.

 “Chiar Simon a crezut; şi după ce a fost botezat, nu se mai despărţea de Filip, şi privea cu uimire minunile şi semnele mari care se făceau. … Dar Petru i-a zis: ‘Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani!  Tu n-ai nici parte, nici sorţ în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu, eşti plin de fiere amară.” Faptele Apostolilor 8:13, 21 

Pentru a putea fi botezat omul trebuie sa primeasca mantuirea prin pocainta si credinta pentru a avea prin acestea un cuget curat. Copii nu pot face aceasta marturisire astfel ca ei nu pot fi botezati.

 “Cine va crede şi se va boteza va fi mântuit; dar cine nu va crede, va fi osândit.” Marcu 16:16  

 “’Pocăiţi-vă‘, le-a zis Petru, ‘şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.” Faptele Apostolilor 2:38 

 “Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă.  Şi famenul a zis: ‘Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?’  Filip a zis: ‘Dacă crezi din toată inima, se poate.’  Famenul a răspuns: ‘Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.’ ” Faptele Apostolilor 8:36-37 

 

9.2. Cina Domnului reprezinta simbolul mortii Domnului Isus in locul nostru. Painea franta ne aminteste de trupul Domnului Isus frant pentru noi, iar vinul ne aminteste de sangele varsat de Domnul Isus pentru a spala pacatele noastre. Painea si vinul nu trebuiesc amestecate. 

 “Pe când mâncau ei, Isus a luat o pâine şi, după ce a binecuvântat-o, a frânt-o şi a dat-o ucenicilor, zicând: ‘Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu.’  Apoi a luat un pahar, şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu li l-a dat zicând: ‘Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor.” Matei 26:26-28 

Cina Domnului are menirea de a ne aminti de faptul ca trupul  Domnului Isus a fost frant si Sangele Lui varsat pentru ca pacatele noastre sa fie iertate. Prin Cina pacatele noastre nu pot fi iertate.

 “Apoi a luat pâine; şi după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi le-a dat-o, zicând:  ‘Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.’ ” Luca 22:19 

 “Şi, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o, şi a zis: ‘Luaţi, mâncaţi; acesta este trupul Meu, care se frânge pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.’  Tot astfel, după cină, a luat paharul şi a zis: ‘Acest pahar este legământul cel nou în aângele Meu; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea, oridecâte ori veţi bea din el.’ ”

1 Corinteni 11:24-25 

Inainte de Cina credinciosul trebuie sa se cerceteze pe sine insusi inate de a lua parte la ea.

 “Fiecare, dar să se cerceteze pe sine însuşi şi aşa să mănânce din pâinea aceasta şi să bea din paharul acesta.”

1 Corinteni 11:28 

 

10. Ziua Domnului

Noi credem ca Ziua Domnului este o randuiala crestina si ea trebuie oferita Domnului intr-un mod deplin. Potrivit Vechiul Testament Ziua Domnului era recunoscuta ziua a saptea, Sabatul. Potrivit noul Testament Ziua Domnului este recunoscuta ziua intai, Duminica. Aceasta zi a fost fost sfintita de Dumnezeu prin invierea din morti a lui Isus Cristos si prin trimiterea Duhului Sfant. Ziua Domnului a fost inchinata Domnului de catre primii crestini. Sarbatori inchinate sfintilor nu avem.

 “Isus după ce a înviat, în dimineaţa zilei dintâi a săptămânii S-a arătat mai întâi Mariei Magdalenei, din care scosese şapte draci.” Marcu 16:9 

 “În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, şi altele împreună cu ele, au venit la mormânt dis de dimineaţă, şi au adus miresmele pe care le pregătiseră. Au găsit piatra răsturnată de pe mormânt, au intrat înăuntru, şi n-au găsit trupul Domnului Isus. Fiindcă nu ştiau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi bărbaţi, îmbrăcaţi în haine strălucitoare. Îngrozite, femeile şi-au plecat feţele la pământ. Dar ei le-au zis:  ‘Pentru ce căutaţi între cei morţi pe cel ce este viu.  Nu este aici, ci a înviat. Aduceţi-vă aminte ce v-a spus pe când era încă în Galilea.’ Luca 24:1-6 ”

 “În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.  Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei.  Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.  Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.” Faptele Apostolilor 2:1-4 

 “În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.” 1 Corinteni 16:2 

 

11. Disciplina in biserica

Noi credem ca biserica are dreptul de a indrepta membri care s-au indepartat de la invatatura crestina a Scripturii prin atitudine, invatatura sau actiunile vietii. Membrii bisericii pot fi mustrati, li se pot ridica anumite drepturi sau pot fi exclusi din biserica. Pe baza marturiei membri pot fi reprimiti.

“Daca fratele tau a pacatuit impotriva ta, du-te si mustra-l intre tine si el singur. Daca te asculta, ai castigat pe fratele tau. Dar, daca nu te asculta, mai ia cu tine unul sau doi insi, pentru ca orice vorba sa fie sprijinita pe marturia a doi sau trei martori. Daca nu vrea sa asculte de ei, spune-l bisericii; si, daca nu vrea sa asculte nici de biserica, sa fie pentru tine ca un pagan si ca un vames.” Matei 18:15-17

“Dupa intaia si a doua mustrare, departeaza-te de cel ce aduce dezbinari,” Tit 3:10

“In Numele Domnului nostru Isus Hristos, va poruncim, fratilor, sa va departati de orice frate care traieste in neoranduiala, si nu dupa invataturile pe care le-ati primit de la noi.” 2 Tesaloniceni 3:6

“Ci v-am scris sa n-aveti niciun fel de legaturi cu vreunul care, macar ca isi zice "frate", totusi este curvar, sau lacom de bani, sau inchinator la idoli, sau defaimator, sau betiv, sau hraparet; cu un astfel de om nu trebuie nici sa mancati.”

1 Corinteni 5:11

 

12. Rugaciunea

Noi credem ca rugaciunea reprezinta starea de partasie cu Dumnezeu. In cadrul rugaciunii omul isi exprima starea interioara naintea lui Dumnezeu, motiv pentru care nu avem nici carti de rugaciune si nici nu incurajam invatarea rugaciunilor pe dinafara.

 “Cu glasul meu strig către Domnul, cu glasul meu mă rog către Domnul.  Îmi vărs necazul înaintea Lui, şi-mi povestesc strâmtorarea înaintea Lui.” Psalmul 142:2 

 “Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice lucru aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri cu mulţumiri.” Filipeni 4:6 

Potrivit cu 1Timotei 2:1

 “Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii.”

rugaciunea poate fi de 3 feluri; de multumire, de cerere si de mijlocire.

Rugaciunea trebuie adresata lui Dumnezeu Tatal in Numele Domnului Isus, care este singurul mijlocitor intre om si Dumnezeu. Nu gasim nici unde in Scriptura rugaciuni adresate sfintilor, motiv pentru care nu le practicam.

 “În ziua aceea, nu mă veţi mai întreba de nimic. Adevărat, adevărat, vă spun că, orice veţi cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.” Ioan 16:23 

 “Căci este un singur Dumnezeu, şi este un singur mijlocitor între Dumnezeu şi oameni: Omul Isus Hristos,” 1 Timotei 2:5 

Rugaciunea este vitala vietii spirituale. Ea contribuie la cresterea, intarirea, indepartarea de ispite si invingerea celui rau.

Ci tu, când te rogi intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa, şi roagă-te Tatălui tău care este în ascuns; şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” Matei 6:6 

 “Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni.” Faptele Apostolilor 2:42 

 “Deci Petru era păzit în temniţă, şi Biserica nu înceta să înalţe rugăciuni către Dumnezeu pentru el.”

Faptele Apostolilor 12:5 

Potrivit cu Luca 16:26

“Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare aşa că cei ce ar vrea să treacă de acolo la noi să nu poată.”

Noi credem ca rugaciunile pentru cei morti nu au nici o valoare, cel mort ajungand la locul lui imediat dupa moarte(locul in care se afla nu poate fi schimbat). Ele nu sunt practicate in biserica noastra.

 

13. Sfintenie

Noi credem ca sfintirea este un process facut de Dumnezeu, prin Duhul Sfant, in viata celui mantuit. Procesul de sfintire incepe la nasterea din nou si el ne ajuta sa ne apropiem mai mult de ceea ce vrea Dumnezeu pentru viata noastra.

 “Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră: să vă feriţi de curvie;” 1 Tesaloniceni 4:3 

 “Căci este scris: ‘Fiţi sfinţi căci, Eu sunt Sfânt.’ ” 1 Petru 1:16 

Sfintirea este curatirea de pacat si punerea deoparte a vietii pentru Dumnezeu. Curatirea de pacate este facute de sangele Domnului Isus.

 “Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuşi este în lumină, avem părtăşie unii cu alţii; şi sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat.” 1 Ioan 1:7 

 “De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său, a pătimit dincolo de poartă.” Evrei 13:12 

Sfintirea este o lucrare la care atat Dumnezeu cat si omul au de facut partea lor. Dumnezeu este cel care prin duhul Sfant ne influenteaza viata si ne da putere, iar omul acepta in totalitate voia si putere lui Dumnezeu.

 “Căci Dumnezeu este Acela care lucrează în voi şi vă dă, după plăcerea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea.” Filipeni 2:13 

 “Dumnezeul păcii, care, prin sângele legământului celui veşnic, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârşiţi în orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-I este plăcut, prin Isus Hristos.  A Lui să fie slava în vecii vecilor!  Amin.” Evrei 13:20-21 

 “Epafra, care este dintre ai voştri, vă trimete sănătate.  El, rob al lui Hristos, totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârşiţi şi deplin încredinţaţi, să stăruiţi în voia lui Dumnezeu.” Coloseni 4:12 

 

14. Casatoria

Noi credem ca, potrivit cu Sfanta Scriputura casatoria este randuiala lui Dumnezeu.

 “Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat, şi Dumnezeu le-a zis: ‘Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.’ ” Genesa 1:27-28 

Casatoria este un act facut de buna voie de catre un barbat si o femeie care consimt sa traisca impreuna toata viata. Barbatul poate avea doar o singura sotie, iar femeia poate avea doar un singur batbat. In cazul mortii partenerului, sotiei sau sotului, cel ramas se poate recasatori. 

 “O femeie măritată este legată de lege câtă vreme îi trăieşte bărbatul; dar dacă-i moare bărbatul, este slobodă să se mărite cu cine vrea, numai în Domnul.” 1 Corinteni 7:39 

 “Căci femeia măritată este legată prin Lege de bărbatul ei; dar dacă-i moare bărbatul, este deslegată de legea bărbatului ei.” Romani 7:2 

In zilele noastre casatoria este reglementata juridic, astfel ca ea trebuie intai incheiata potrivit legilor statului, ca mai apoi sa urmeze binecuvantarea in cadrul bisericii.  Potrivit cu 2 Corinteni 6:14

 “Nu vă înjugaţi la un jug nepotrivit cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau  cum poate sta împreună lumina cu întunericul?”

noi cerem credinciosilor sa se casatoreasca in Domnul, adica cu credinciosi.

Potrivit cu Maleahi 2:16

“’Căci Eu urăsc despărţirea în căsătorie, – zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, – şi pe cel ce îşi acopere haina cu sâlnicie, – zice Domnul oştirilor.  – De aceea, luaţi seama în mintea voastră, şi nu fiţi necredincioşi!’ ”

divortul este interzis credinciosilor.

Potrivit cu 1 Corinteni 7:15

“Dacă cel necredincios vrea să se despartă, să se despartă; în împrejurarea aceasta, fratele sau sora nu sunt legaţi: Dumnezeu ne-a chemat să trăim în pace.”

noi credem ca in cazul adulterului dovedit sau a unei parasiri rautacioase a caminului, divortul este admis.

 

15. Darnicia crestina

Noi credem ca potrivit cu Sfanta Scripture credinciosii sunt datori sa contribuie, de buna voie si dupa posibilitati, la sustinerea cauzei Evangheliei.

“Sa stiti: cine seamana putin, putin va secera; iar cine seamana mult, mult va secera. Fiecare sa dea dupa cum a hotarat in inima lui: nu cu parere de rau sau de sila, caci "pe cine da cu bucurie il iubeste Dumnezeu." 2 Corinteni 9:6,7

"Cine imbarbateaza pe altii sa se tina de imbarbatare. Cine da sa dea cu inima larga. Cine carmuieste sa carmuiasca cu ravna. Cine face milostenie s-o faca cu bucurie." Romani 12:8

Gasim in Scriptura 2 grupe de persoane si un alt motiv care trebuiesc sustinute:


         Persoanele care se afla in slujba Evangheliei pentru a nu duce lipsa:

“nici traista pentru drum, nici doua haine, nici incaltaminte, nici toiag, caci vrednic este lucratorul de hrana lui.”

Matei 10:10.

“Caci mi-ati trimis in Tesalonic, o data, si chiar de doua ori, ceva pentru nevoile mele. Nu ca umblu dupa daruri. Dimpotriva, umblu dupa castigul care prisoseste in folosul vostru. Am de toate si sunt in belsug. Sunt bogat de cand am primit prin Epafrodit ce mi-ati trimis… un miros de buna mireasma, o jertfa bine primita si placuta lui Dumnezeu.”

Filipeni 4:16-18.


-          Persoanele sarace, orfane si/sau vaduvele:

“Negresit, au avut bunatatea; dar era si o datorie fata de ei; pentru ca, daca Neamurile au avut parte de binecuvantarile lor duhovnicesti, este de datoria lor sa-i ajute si ele cu bunurile lor pamantesti.” Romani 15:27

“Religia curata si neintinata, inaintea lui Dumnezeu, Tatal nostru, este sa cercetam pe orfani si pe vaduve in necazurile lor si sa ne pazim neintinati de lume.” Iacov 1:27


-          Locasul de inchinare/ cladirea:

“Toti cei cu tragere de inima si bunavointa au venit si au adus un prinos Domnului pentru lucrarea Cortului intalnirii, pentru toata slujba lui si pentru vesmintele sfinte.” Exod 35:21

“Unii capi de familie, la venirea lor la Casa Domnului in Ierusalim, au adus daruri de bunavoie pentru Casa lui Dumnezeu, ca s-o aseze din nou pe locul unde fusese. Au dat la vistieria lucrarii, dupa mijloacele lor, saizeci si una de mii de darici de aur, cinci mii de mine de argint si o suta de haine preotesti.” Ezra 2:68,69

 

16. Mijlocitorul nostru in fata lui Dumnezeu

Noi credem ca Isus Cristos este mijlocitorul intre Dumnezeu si om. Isus Cristos s-a  intrupat in chip de om, fara a avea insa pacat. El a suferit si a murit pe cruce pentru ca cei pacatosi sa poate fi mantuiti. Isus a fost ingropat ca mai apoi a treia zi sa invie si sa se inalte la Tatal- Dumnezeu. Isus traieste la dreapta Tatalui pentru a mijloci pentru poporul sau. Nu exista un alt mijlocitor inafara de Domnul Isus Cristos.

“Caci este un singur Dumnezeu si este un singur mijlocitor intre Dumnezeu si oameni: Omul Isus Hristos,” 1 Timotei 2:5

“Si tocmai de aceea este El Mijlocitorul unui legamant nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru rascumpararea din abaterile faptuite sub legamantul dintai, cei ce au fost chemati sa capete vesnica mostenire care le-a fost fagaduita.” Evrei 9:15

“Cine-i va osandi? Hristos a murit! Ba mai mult, El a si inviat, sta la dreapta lui Dumnezeu si mijloceste pentru noi!” Romani 8:34

 

17. Pastrarea sfintilor in har

Noi credem ca un credicios mantuit ramane in aceasta stare de har pana in clipa de necredinciosie, cand de buna voie paraseste aceasta pastrare. Duhul Sfant a fost dat credinciosilor pentru a-I mangaia, a-I lumina, a-I indruma si a-I desavarsi. Omul lucreaza impreuna cu Duhul Sfant pentru a implini voia omului si voia divina. Aceasta lucrare este defpat o lupta care este sprijinita de puterea lui Dumnezeu care ne ajuta sa biruim ispitele si incercarile pacatului.

 “nu te teme, căci Eu sunt cu tine; nu te uita cu îngrijorare căci Eu sunt Dumnezeul Tău, eu te întăresc, tot Eu îţi vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta Mea biruitoare. … Căci Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te iau de mâna dreaptă şi-ţi zic: ‘Nu te teme de nimic, Eu îţi vin în ajutor.’  ” Isaia 41:10, 13 

 “Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!” 1 Petru 1:5 

 “Nu va ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească.  Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit şi mijlocul de ieşire din ea, ca s-o puteţi răbda.” 1 Corinteni 10:13 

 

18. Biserica si statul

Noi credem ca autoritatea statului este de la Dumnezeu, ea este umpluta cu putere pentru pastrarea dreptului, ordinii si pedepsirii raufacatosilor. Scriptura ne invata sa ne supunem legilor, sa ne indeplinim indatoririle cetatenesti si sa ne rugam pentru autoritatile statului.

 “Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte căci nu este stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu.  Şi stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. … Tot pentru aceasta să plătiţi şi birurile. Căci dregătorii sunt nişte slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta.” Romani 13:1, 7 

 “Fiţi supuşi oricărei stăpâniri omeneşti, pentru Domnul: atât împăratului, ca înalt stăpânitor, cât şi dregătorilor, ca unii care sunt trimişi de El să pedepsească pe făcătorii de rele şi să laude pe cei care fac binele.” 1 Petru 2:13-14 

 “Vă îndemn dar, înainte de toate, să faceţi rugăciuni, cereri, mijlociri, mulţumiri pentru toţi oamenii, pentru împăraţi şi pentru toţi cei ce sunt înălţaţi în dregătorii, ca să putem duce o viaţă paşnică şi liniştită, cu toată evlavia şi cu toată cinstea.  Lucrul acesta este bun şi bine primit de Dumnezeu, Mântuitorul nostru,” 1 Timotei 2:1-3 

 

19. Lucrarile vietii de apoi

 

19.1. Starea intermediara- starea sufletului intre moarte si judecata

Noi credem ca la moartea omului trupul- tarana este coborat in mormant, iar sufletul- spirit se duce la cer.

Dupa moarte sufletele celor mantuiti si impacati cu Dumnezeu se duc in rai (aici se gaseste: fericire, odihna si desfatare)

 “Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam.  A murit şi bogatul, şi l-au îngropat.” Luca 16:22 

 “Isus a răspuns: ‘Adevărat îţi spun că astăzi vei fi cu mine în rai.’” Luca 23:43

 “Ştim în adevăr că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mână, ci este veşnică. … pentru că umblăm prin credinţă, nu prin vedere. – Da, suntem plini de încredere şi ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta, ca să fim acasa la Domnul.” 2 Corinteni 5:1, 7-8 

 “Când a rupt Mielul pecetea a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiaţi din pricina Cuvântului lui Dumnezeu şi din pricina mărturisirii pe care o ţinuseră.  Ei strigau şi ziceau: ‘Până când Stăpâne, Tu care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti să judeci şi să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului?  Fiecăruia din ei i s-a dat o haină albă, şi li s-a spus să se mai odihnească puţină vreme, până se va împlini numărul tovarăşilor lor de slujbă şi al fraţilor lor, care aveau să fie omorâţi ca şi ei.” Apocalipsa 6:9-10 

Iar a celor nemantuiti se duc in iad (aici se gaseste: chin si suferinta)

 “Cu vremea săracul a murit; şi a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam.  A murit şi bogatul şi l-au îngropat.  Pe când era el în locuiţa morţilor, în chinuri, şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam, şi pe Lazăr în sânul lui.” Luca 16:23 

 “însemnează că Domnul ştie să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, şi să păstreze pe cei nelegiuiţi ca să fie pedepsiţi în ziua judecăţii:” 2 Petru 2:9 

 “Tot aşa va fi şi la sfârşitul veacului. Îngerii vor ieşi, vor despărţi pe cei răi din mijlocul celor buni, şi-i vor arunca în cuptorul aprins; acolo va fi plânsul şi scrâşnirea dinţilor.” Matei 13:49-50 

 In oricare din aceste locuri omul este consient de starea lui si astepta judecata lui Dumnezeu. Omul nu are trup in aceasta stare.

 

19.2. Venirea Domnului

Noi credem potrivit cu Noul Testament ca Domnul Isus, care s-a inaltat la cer, va veni cu slava si stralucire pentru a face judecata celor vi si a celor morti. Toti vor vedea venire Sa. Dumnezeu Tatal este singurul care stie cand anume va avea loc venire Domnului Isus. La venire Lui mortii vor invia, iar credinciosii, care su ramas in urma, vor fi schimbati intr-o clipa si vor fi luati pentru a-l intampina pe Domnul.

 “Şi după ce mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu să fiţi şi voi.” Ioan 14:3 

 “Căci însuşi Domnul, cu un strigăt cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.  Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas vom fi răpiţi toţi împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” 1 Tesaloniceni 4:16 

 “Iată că El vine pe nori.  Şi orice ochi Îl va vedea, şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui!  Da, Amin.” Apocalipsa 1:7 

 “Despre ziua aceea şi despre ceasul acela, nu ştie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.” Matei 24:36 

 

19.3. Invierea mortilor

Noi credem ca la venirea Domnului, mortii vor invia pentru a se infatisa inaintea scaunului de judecata; trupurile inviate vor fi schimbate in nemurire, la fel cu trupul inviat a lui Isus Cristos. Acesta fiind trupul cu care vom mosteni viata vesnica, cei mantuiti in fericirea vesnica, iar cei nemantuiti in pedeapsa vesnica.

 “Nu vă miraţi de lucrul acesta; pentru că vine ceasul când toţi cei din morminte vor auzi glasul Lui, şi vor ieşi afară din ele.  Cei ce au făcut binele, vor învia pentru viaţă; iar cei ce au făcut răul, vor învia pentru judecată.” Ioan 5:28-29 

 “şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi.” Faptele Apostolilor 24:15 

 “Aşa este şi învierea morţilor.  Trupul este semănat în putrezire şi înviază în neputrezire;” 1 Corinteni 15:42 

 “El va schimba trupul stării noastre smerite, şi-l va face asemenea trupului slavei Sale, prin lucrarea puterii pe care o are de a-Şi supune toate lucrurile.” Filipeni 3:21 

 

19.4. Judecata de apoi

Noi credem ca Dumnezeu este cel care ne va judeca pe fiecare in mod drept prin Domnul Isus Cristos. Rezultatul judecatii va fi rasplata sau pedeapsa in functie de felul in care ne-am trait viata pe pamant.

 “Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască; pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta, şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi…” Faptele Apostolilor 17:30-31 

 “Şi faptul acesta se va vedea când după Evanghelia mea, Dumnezeu va judeca, prin Isus Hristos, lucrurile ascunse ale oamenilor.” Romani 2:16 

 “Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în trup.” 2 Corinteni 5:10 

 

19.5. Starea dupa judecata

Noi credem potrivit cu Matei 25:46,34 

 “Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” Matei 25:46 

 “Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta Lui: ‘Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii.’ ” Matei 25:34 

ca dupa judecata cei mantuiti vor mosteni viata vesnica in fericirea cereasca, iar potrivit cu Matei 25:46; 25:41

 “Şi aceştia vor merge în pedeapsa veşnică, iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică.” Matei 25:46 

 “Apoi va zice celor de la stânga Lui: ‘Duceţi-vă de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, care a fost pregătit diavolului şi îngerilor lui!’’ ” Matei 25:41 

Cei nemantuiti vor fi lepadati de la fata lui Dumnezeu in chinul vesnic spre pedeapsa vesnica.

contact

contact

     

       Adresa: 

                                - 2 Dukes Avenue, Muswell Hill Baptist Church, N10 2PT

 

       Tel: Pastor        -  Vasile Maruntelu

                                  0044(0)7507664577 

       Tel: Secretar     - Robert Torjo

                                 0044(0)7802544360


      email:                - bisericacetateadepemunte@yahoo.co.uk

 

 


 

       Contacteaza-ne: